Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการใช้บริการพนันออนไลน์และบริการอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ของเรานั้น ทุกท่านจำเป็นต้องทราบและปฏิบัติตาม ข้อบังคับและเงื่อนไขของเราดังต่อไปนี้:

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

กรุณาอ่านข้อบังคับและเงื่อนไขบริการของ ufabettindo.com อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้: เว็บไซต์ของเรานั้นจำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น และจำเป็นจะต้องบอกข้อมูลส่วนตัว ในการสมัครสมาชิกให้ถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล: ผู้ใช้งานที่แจ้งข้อมูลส่วนตัวกับเว็บของเรา จะได้รับความปลอดภัยทางด้านข้อมูลเป็นอย่างดี ด้วยระบบการเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล และจะไม่มีการเปิดเผยให้บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
 3. การใช้งาน: ผู้ใช้งานทุกท่านจำเป็นจะต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของเราทุกประการ
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: สำหรับผู้ใช้งานท่านไหนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของทาง ufabettindo.com เมื่อเกิดความเสียหายทางเราจะปฏิเสธความผิดชอบในทุกกรณี
 5. การยกเลิกสมาชิก: สำหรับผู้ใช้บริการท่านไหนทำผิดเงื่อนไขในข้อบังคับนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก และปฏิเสธการใช้บริการของท่านทันที
 6. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ: ufabettindo.com จะรับผิดชอบความเสียหายในกรณี ที่เกิดจากข้อผิดพลาดของทางเว็บไซต์เองเท่านั้น
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: ufabettindo.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้งานจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: การให้บริการต่าง ๆ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นบน ufabettindo.com แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้คนอื่นใดนำไปดัดแปลง และแก้ไขใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตในทุกกรณี
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้ด้วยกฎหมายอย่างชอบธรรม ปัญหาและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทางเราจะมีการไต่สวนในทันที
 10. การติดต่อ: ทางเว็บไซต์พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง contact @ufabettindo.com ได้ทันที
 11. การละเมิดข้อตกลง: เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงนี้ทุกกรณี ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับผู้ทำการละเมิดทันที
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ufabettindo.com จำเป็นจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด