Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ทาง ได้กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้บังคับในการควบคุมความเป็นส่วนตัวของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ โดยที่ทางเราควบคุมข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เข้าใช้บริการไม่ให้รั่วไหลไปให้บุคคลอื่น ๆ

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บของเรามีนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกทุกท่านไว้เป็นความลับ โดยจะไม่มีการรั่วไหลไปให้ยังบุคคลภายนอกเป็นอันขาด

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเราจะถูกครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ – นามสกุล , เลขที่บัญชี , เบอร์โทรศัพท์ และอื่น ๆ จะถูกทางเว็บไซต์รวบรวมและเก็บเป็นอย่างดี

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ทางเว็บไซต์ของเราได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเป็นการเก็บสถิตของการสมัครสมาชิก ประวัติการเข้ามาใช้บริการ ประวัติการเดิมพัน เป็นเป็นการนำไปพัฒนาระบบต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ของเราได้ทำสถิติไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงทางการตลาด ปรับปรุงกฎข้อบังคับต่าง ๆ ปรับปรุงโปรโมชันต่าง ๆ และอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรามากที่สุด

 • การแชร์ข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่เป็นความสำคัญของผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งทางเว็บของเราไม่มีนโยบายนำเอาข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการไปให้บุคคลอื่นก่อนได้รับอนุญาตจากผู้เข้าใช้บริการก่อน

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านจะถูกเก็บด้วยความปลอดภัยกับทางเทคนิคที่เหมาะสมของทางเว็บไซต์ของเรา

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

เว็บไซต์ของเราไม่รับผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งถ้าทางเว็บของเราตรวจสอบพบทางเราจะยกเลิกสถานะสมาชิก และจะดำเนินการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ให้ไว้กับทางเราทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการของทาง www.ufabettindo.com ของเราสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือเข้าไปลบข้อมูลส่วนตัวของแต่ละท่านได้ด้วยตัวเอง หรือจะใช้สิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ของเราจัดการกับข้อมูลต่างโดยสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabettindo.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เว็บไซต์ของเราสามารถปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในความจำเป็นในระยะเวลา หรือในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทางเราจะแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบบนทาง www.ufabettindo.com

 • การติดต่อเรา

หากผู้เข้าใช้บริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ contact@ufabettindo.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราได้มีการแก้ไขล่าสุด และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์นี้ได้ถูกเขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปลเป็นเวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้

www.ufabettindo.com ของเราสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตามความต้องการเมื่อเห็นสมควร